ASIM GÖZÜKARA asimgozukara@gmail.com

EĞİTİM BİR-SEN'LİLER NASIL BİR BAŞKAN İSTİYOR?

10 Temmuz 2015 Cuma 23:32

Eğitim-Bir-Sen yeni genel başkanını belirleyecek.

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birinin genel başkanlığı söz konusu olunca, herkesin gözü genel başkan adaylarının eylem ve söylemleri ile teşkilatlarının geleceğine ilişkin vizyonlarına odaklandı.
Tarih boyunca devam edegelmiş “Baş Olma” sevdasını, kimi ulvi; kimi süfli duygularla yürütür.  Bu gün Eğitim-Bir-Sen genel başkanlığına talip olanlar, hangi hazırlık, niyet ve taahhütle bu yola çıkıyorlar?
İşte bu hayati soruya cevap olabilecek ihtimaller…
* * * * * * * * *
Kimi, milletin, ümmetin istikbali için emanet mesabesinde gördüğü makamların ehliyet sahibi olmayanların eline geçmemesi için istemeye istemeye kendisini bu mücadelenin içinde görür.
Kimi, etrafındaki şakşakçıların pohpohamasına aldanarak gaza gelir ve atlar meydana.
Kimi, kendisine yönelmiş teveccühün, “omuzları çökerten bir sorumluluk” olduğu inancıyla istemeye istemeye talip olur bu davasının reisliğine.
* * * * * * * * *
Kimi, menfaati ve kişisel saygınlığının istikbali için büyük bir iştiyakla gözünü karartarak cesur adımlarla sağa sola çatarak, rakiplerini karalayarak davanın başına geçmenin mücadelesini verir.
Kimi, derin, vakur ve stratejik bir çalışmanın ardından attığı adımları, mazlumların duasıyla taçlandırarak; aklını, kalbini ve ruhunu ikna ettikten sonra içindeki fırtınaları dindirerek bilgece ve tevekkülle yol alır.
* * * * * * * * *
Kimi, maksadına erişmek için yıllarca yol yürüdüğü arkadaşını karalamayı, iftira atmayı, aldatmayı mubah görür, Makyawel’e taş çıkarırcasına.
Kimi ise boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı günün korkusuyla, din kardeşinin ölü etini yemekten imtina ederek, kendisini anlatmaya çalışır etrafına.
* * * * * * * * *
Kimi, bir göreve talip olurken “Kervan yolda düzülür.” rahatlığıyla süslü laflardan öte sermayesi olmaksızın hazırlıksız çıkar yola.
Kimi,  öz eleştirisini yaparak, yeni şeyler söylemenin gerekliliği ile kafa yorar, ufuk çizer, vizyon koyar, heyecan verir kitlelere.
* * * * * * * * *
Kimi, yol arkadaşlarını belirleyince karşı çıkmayan, itiraz etmeyen, arıza çıkarmayan, şiir gibi uyumlu insanları seçer yol arkadaşı olarak.
Kimi, yanlış yaptığı zaman ne pahasına olursa olsun kendisine karşı çıkacak, yapılan yanlışa direnecek, davasına sadakatten, adaletten, dava arkadaşlarına nezaketten ve cesaretten ödün vermeyen öncü şahsiyetlerle çıkar yola.
* * * * * * * * *
Kimi, gününü kurtaracak, sağa sola çatmayacak, durumu idare edecek, hep alttan alıp, hep sineye çekecek, böylece kırıp dökmeden bayrağı kendinden sonrakilere teslim edecek statükocu bir usul benimser.
Kimi, değerleriyle çizilmiş kırmızıçizgilere sahip; iyiye, güzele, doğruya ve adalete meftun; bunlara uyanla barışık; bunlarla çelişenle kavgalı; mücadeleci, devrimci, gözü kara, bedel ödemekten korkmayan bir kahramanlıkla tarihe not düşmeye ve insanlığın gidişatına yön vermeye adar kendini.
* * * * * * * * *
Kimi, devasa büyülüğe sahip bir örgütün insan ve para kaynağıyla gövde gösterisi yapmayı, övünmeyi,  şov yapmayı, büyük olmaktan kaynaklı bir ruhsat olarak görür.
Kimi, sahip olunan her imkânın beraberinde ağır sorumluluklar getirdiğini; mensuplarını aşka, erdeme, adanmaya, aydınlanmaya, diğergam olmaya, değişmeye, dönüşmeye zorlayan bir evrimi hayati görür ve bu dinamizmle bayrağı kendinden sonrakilere taşır.
* * * * * * * * *

Birden fazla aday olurmu, yoksa tek aday mı olur? 

Bunun bir önemi yok.

Önemli olan adayların niyetleri kadar ortaya çıkış usulleri ve taahhütleri ile geleceğe ilişkin söyleyecek sözleri olduğuna teşkilatlarını inandırmalarıdır.

Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler.

YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #