17 EKİM 2020 TARİHLİ VE 31277 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

17 Ekim 2020 Tarihli ve 31277 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
17 Ekim 2020 08:06

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği (Karar Sayısı:?3095)

–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği (SVGM: 2019/7)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2020/7)

–– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)

–– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)

–– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/22)

–– Ulusal Arama ve Kurtarma Plânına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/10/2020 Tarihli ve 9190 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

internetbasin.com
Bu haberin tüm hakları internetbasin.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

İNTERNET BASIN SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #